Onderwerpen
Welkom op onze Ergowijzer

Wat is RSI?


Een video met informatie over RSI

Wat is RSI?


RSI is een verzamelnaam voor spier- en gewrichtsklachten aan handen, polsen, armen, schouders, en/of nek. Het is de afkorting van Repetitive Strain Injury. Dat betekent een blessure door een herhaalde belasting. Doordat je dezelfde beweging steeds herhaalt ontstaat er een continue spierspanning.

Hierdoor krijg je spier- en gewrichtsklachten. Omdat RSI een verzamelnaam is voor veel aandoeningen, benoemen artsen liever specifiek de aandoening zoals tenniselleboog, muisarm of carpaal tunnelsyndroom. Hierdoor weet je waar de aandoening zich bevindt. De term RSI wordt tegenwoordig steeds vaker vervangen door a-specifieke CANS. CANS staat voor ‘Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder’ (arm-, nek- en/of schouderklachten). In deze tekst gebruiken we nog de meer algemeen bekende term RSI.


symptomen


De symptomen van RSI kunnen in drie verschilende stadia gerangschikt worden.

Alleen de symptomen uit stadium 3 noemen we rsi-klachten. de symptomen uit stadium 1 en 2 zijn rsi-gerelateerde klachten.Drie Stadia


Stadium 1

• Pijn treedt op aan het einde van een werkdag en is meestal de volgende dag weer weg.
• Gevoeligheid van de spieren
• Gevoeligheid van de pezen
• Plaatselijke vermoeidheid
• Onbehaaglijk, krampachtig gevoel

Drie Stadia


Stadium 2

• Klachten worden uitgebreider
• De arbeidsprestaties gaan omlaag
• Irritatie
• Pijn (bij statische spierbelasting)
• Zwelling
• Tintelingen
• Slapheid of plotseling verlies van   grijpvermogen
• Doof gevoel
• Soms verbleking van de huidskleur

Drie Stadia


Stadium 3

• U heeft continu pijn, deze treedt ook op bij niet-herhaalde bewegingen.
• Aanhoudende pijn, die vaak elke beweging van de betreffende spiergroep belemmert.
• Zwelling, plaatselijk of meer verspreid
• Veranderingen van huidskleur en temperatuur.
• Dood of tintelend gevoel.


Werkhouding


De werkhouding is heel belangrijk bij het voorkomen van rsi klachten. Een verkeerde houding is een grote risicofactor.

Een goede houding is een rechte houding met een rechte rug, het hoofd recht boven de wervelkolom en de blik naar voren of iets naar beneden gericht.

Een in elkaar gedoken of gedraaide houding, of een houding waarbij de schouders opgetrokken zijn moet worden vermeden.

Ook al heeft u een goede houding, beweging blijft noodzakelijk.

Blijf niet te lang in dezelfde houding zitten, maar wissel af.Werkhouding


U moet een goed zicht hebben op het beeldscherm dit is erg belangrijk.

Het beeldscherm moet voor iemand met een goed gezichtsvermogen op ruim 160cm goed leesbaar zijn.

U kunt hier de volgende punten controleren:

Werkhouding


Werkhouding


1. Hoogte beeldscherm

Het beeldscherm moet op hoogte worden gezet, dat de eerst regel tekst op of beneden ooghoogte verschijnt.
Als u blind typt, is het handig om het beeldscherm in het midden van uw ooghoogte te zetten.

2. Kijkafstand

De afstand van uw ogen tot het beeldscherm moet 50cm zijn, maar dat is afhankelijk van de diameter van uw beeldscherm, want dan wordt de kijkafstand groter.

Werkhouding


3. Beeldscherm en verlichting

De omgeving rond het beeldscherm moet matig verlicht zijn (200-400 lux). Als de monitor uit staat dient geen reflectie van lichtbronnen, als TL verlichting of buitenlicht, op het beeldscherm zichtbaar zijn.

Er moet geen groot contrast tussen beeldscherm en omgeving (licht en donker), dat wordt sterk afgeraden.

Voor een rustig beeld en goed zichtbare tekst gaat de voorkeur uit naar donkere tekens op een lichte, matte achtergrond.
De tekens in de hoofdletterstand dienen minimaal 3,3 mm hoog te zijn.

Lichaamskenmerken


Fase 1:
Bij fase I van rsi ondervindt iemand lichte lichamelijke pijn en vooral vermoeidheid aan het einde van een werkdag of periode.
De lichte pijn is nog makkelijk terug te dringen door het nemen van een pauze of een dag rustig aandoen. De klachten komen ook niet al te snel terug.
Fase 2:
In deze fase II krijgt iemand last van een zwaar gevoel en zijn de oorzaken van de pijn ook minder duidelijk.
De klachten zijn nog wel terug te dringen, maar met discipline. De klachten komen ook vaker voor en verdwijnen minder snel.
Fase 3:
De pijn is voortdurend aanwezig en gaat niet meer weg. De oorzaak van de pijn is niet duidelijk en de klachten zijn verspreid over het gehele bovenlichaam.
Iemand kan zijn dagelijkse werkzaamheden haast niet meer uitvoeren.


Werkplek


Toetsenbord

De onderarmen, polsen en handen dienen een horizontale lijn te vormen, waarbij de onderarmen op de armleggers steunen, de polsen steun kunnen vinden op het bureaublad en de handen zich gemakkelijk over het toetsenbord kunnen verplaatsen. Op het bureaublad dient voor het toetsenbord ongeveer 8cm ruimte aanwezig te zijn.Werkplek


Muis

De hand moet in het verlengde van de onderarm gehouden worden. De hand mag niet te ver achterovergebogen worden. Om de muis goed te kunnen bedienen en de belasting van de arm te beperken, moet de onderarm gesteund worden door het tafelblad of de armleggers. De grote bewegingen moet niet vanaf de pols komen, maar vanuit de elleboog.

De zijkant van uw hand moet op het muismat kunnen rusten, waarbij de vingers rustig de muisknoppen kunnen bedienen.

Werkplek


Stoel

Een platte zitting zorgt ervoor dat de natuurlijke curve in de onderrug vermindert.
Hierdoor worden de wervels samengedrukt, wat voor belasting van de rug zorgt.
Een stoelzitting die naar beneden gekanteld is, ondersteunt juist die natuurlijke curve.

Een verstelbare stoel is top, maar heeft ook nadelen. Een verkeerd afgestelde stoel kan namelijk meer kwaad doen dan goed.
Alleen omdat het lichaam in staat is om een beweging uit te voeren, wil dat nog niet zeggen dat het een optimale werkhouding is.Werkplek


Werkblad

Het tafelblad (waar u aan zit) van uw beeldschermtafel moet licht getint zijn en minstens 120cm x 80cm groot zijn.
De dikte van het tafelblad mag maximaal 5 cm zijn.
Daarnaast is voldoende beenruimte vereist.
Dit moet minstens 60cm breed en 80cm diep zijn.
Obstakels als prullenbak e.d. moet u onder uw tafel vandaan halen.Werkplek


Kantoorruimte

Verlichting en lichtinval;
Slechte verlichting of een verkeerde lichtinval heef invloed op je houding, je tuurt verkrampt op je scherm, waarbij je je in allerlei bochten wringt.
Daar kun je hoofdpijn en andere klachten van krijgen.
Kijk goed waar je je beeldscherm neerzet.
Zet je scherm niet vlak voor het raam en er ook niet vlak naast.
Ga ook niet met je rug vlak voor het raam zitten.
Het licht dat op je scherm valt zorgt ervoor dat je het niet goed kunt zien.Werkplek


Kantoorruimte

Geluidshinder komt ook vaak voor, want ook dat heeft invloed op je prestaties.
Dat kan gaan ok volume, zoals druk verkeer, of het "moeten meeluisteren" met gesrpekken die andere in je omgeving voeren.
Door geluidsoverlast kun je je moeilijker concentreren, het leidt af en uiteindelijk ga je je eraan ergeren.
Dat kan voor stress, een verkrampte houding of psychische klachten zorgen.

Wat kun je er zelf aan doen?
Is de ruimte goed ingedeeld?
Zitten alle mensen die veel bellen bij elkaar en zijn er rustige ruimtes, of gebruik oordopjes die het grootste geluid dempen.
Werkorganisatie


Werktaken

Wissel repeterende werkzaamheden, zoals typen en muizen, af met niet repeterende werktaken, zoals het lopen naar de printer, het lezen van documenten of schrijfwerkzaamheden.


Werkorganisatie


Werktijden

Neem vaak pauzes.
Na 2 uur achtereen werken is een pauze van minimaal 10 minuten verstandig.
Ook kun je na elke 10 minuten werken even een korte pauze nemen om de doorbloeding van je spieren te verbeteren door handen te schudden, bovenarm draaien, schouders optillen, hoofd buigen en draaien.
Tevens wordt aangeraden om per dag niet meer dan 6 uur beeldschermwerk te doen.Werkorganisatie


Werkdruk

Voorkom piekdrukte door een goede planning en leer omgaan met spanningen door deadlines.
De meeste klachten ontstaan wanneer je onder tijdsdruk moet werken.
Ook een psychische belasting in de privé-sfeer kan een verhoogde spierspanning opleveren en daardoor kun je, tijdelijk, extra gevoelig zijn voor het ontwikkelen van lichamelijke klachten.
Het uitvoeren van voldoende ontspannende activiteiten, het toepassen van time management en doen van zogenaamde ontspanningsoefeningen kan helpen de klachten te voorkomen.

Geschiedenis en wet & regelgeving


Geschiedenis

De gevolgen van rsi leiden tot aanzienlijke kostenposten voor werkgevers en verzekeringsmaatschappijen. Eind jaren negentig van de twintigste eeuw, was er veel te doen om rsi-klachten. Veel mensen klaagden in toenemende mate over een ‘muisarm’ en over nek-, rug- en schouderklachten.

Het topjaar was 2003.
Verzekeraars in Nederland kregen bijna driehonderd rsi-claims binnen, op basis van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
In dat jaar vormde rsi 30 procent van het totale aantal meldingen.
Daarna zette weer een sterk dalende trend in.

In mei 2008, maakte het centrum voor verzekeringsstatistiek (cvs) bekend, dat in 2007 nog slechts vijf procent van alle beroepsziektemeldingen, rsi-meldingen betrof.

Als oorzaak voor de daling werd aangewezen dat werkgevers zowel als arbodiensten en verzekeraars in de tussenliggende periode veel aan voorlichting en preventieve maatregelen hadden gedaan.


Geschiedenis en wet & regelgeving


Geschiedenis


Andere voorbeelden van activiteiten waarbij soms aandoeningen ontstonden die gelijkenis vertonen met rsi en al veel langer bekend zijn:

Monniken schreven in de middeleeuwen hele boeken over, vaak staande, in een koude of tochtige omgeving.
Rond 1900 werd al een pijnlijke aandoening van marconisten beschreven die langdurig met een morsesleutel moesten werken.
Musici, onder anderen pianisten, violisten en slagwerkers, die te lang en in een verkrampte houding ingewikkelde stukken oefenen, zonder de juiste ontspanningsoefeningen in acht te nemen.Werkorganisatie


Wet & regelgeving

Volgens de wet verbetering poortwachter (wvp) moet de werkgever zich inspannen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
Wanneer een aanpassing van het werk daarbij helpt, moet de werkgever daarvoor zorgen.

Aangepast werk moet passen bij de ervaring en opleiding van een werknemer en bij de beperkingen die zijn ontstaan na de ziekte.
Mocht daar een verschil van mening over ontstaan, dan geldt een aantal regels.Werkorganisatie


Wet & regelgeving

Een werkgever moet er alles aan doen om aangepast werk te vinden, tijdens of na een ziekte.
Als dit niet lukt binnen het eigen bedrijf, dan bestaat de verplichting voor de werkgever om bij een ander bedrijf naar passend werk te zoeken.
Eventueel met behulp van de arbodienst of een re-integratiebedrijf.
Een second opinion is verplicht bij een verschil van mening.

Bij de arbodienst kunnen bedrijven advies vragen over de inrichting van een gezonde werkplek voor een werknemer.
Ook kan de werkgever de bedrijfsarts vragen om te beoordelen of de werknemer in staat is aangepast werk te doen.klik hier voor de bronnen
Top