Ontwikkeling Programmeertalen

Programmeertalen

Fortran

Ontwikkelaar: John Backus
Uitgebracht: 1957
Fortran is een programmeertaal die speciaal ontwikkeld is voor rekenwerk en vooral gebruikt wordt in de exacte wetenschappen.

Fortran training

Cobol

Ontwikkelaar: Grace Hopper
Uitgebracht: 1959
COBOL is een programmeertaal uit de jaren 60 die voornamelijk gebruikt wordt in zakelijke omgevingen.

Cobol training

Basic

Ontwikkelaars: John George Kemeny, Thomas Eugene Kurtz
Uitgebracht: 1964
BASIC is een imperatieve programmeertaal die oorspronkelijk was bedoeld om mensen snel te leren programmeren.

BASIC cursus

Pascal

Ontwikkelaar: Niklaus Wirth
Uitgebracht: 1970
Pascal is een programmeertaal die in 1970 ontwikkeld werd door Niklaus Wirth en die is genoemd naar de Franse wiskundige Blaise Pascal. In Pascal wordt de nadruk gelegd op eenvoud, gestructureerd programmeren en datastructuren.

Pascal cursus

The C programming language

Ontwikkelaar: Dennis Ritchie
Uitgebracht: 1973
De programmeertaal C is een imperatieve programmeertaal, gebaseerd op de programmeertaal B, die zelf weer op BCPL was gebaseerd. Het is een zeer praktische programmeertaal die meer op Algol lijkt dan op andere voorlopers.

C-cursus

Perl

Ontwikkelaar: Larry Wall
Uitgebracht: 1987
Perl is een programmeertaal ontworpen door Larry Wall die eigenschappen van C en UNIX-scripttalen zoals sh, sed en awk in zich verenigt. De naam Perl is geen gewone afkorting, maar een backroniem, dat staat voor Practical Extraction and Report Language.

Perl cursus

Python

Ontwikkelaar: Guido van Rossum
Uitgebracht: 1991
Python is een programmeertaal die begin jaren 90 ontworpen en ontwikkeld werd door Guido van Rossum, destijds verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Python wordt vooral gebruikt voor scripting en automatisering en werkt op alle grote besturingssystemen en platformen.

Python Cursus

Ruby

Ontwikkelaar: Yukihiro Matsumoto
Uitgebracht: 1995
Ruby is een programmeertaal, die doorgaans wordt geïnterpreteerd. De taal is ontworpen om snel en makkelijk objectgeoriënteerd te programmeren. Het heeft verschillende mogelijkheden om tekstbestanden te verwerken en kan ook systeemtaken aan.

Ruby cursus

PHP

Ontwikkelaar: Rasmus Lerdorf
Uitgebracht: 1995
PHP is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren.

PHP cursus

Java

Ontwikkelaar: James Gosling
Uitgebracht: 1995
Java is een platformonafhankelijke taal die qua syntaxis grotendeels gebaseerd is op de (eveneens objectgeoriënteerde) programmeertaal C++.

Java cursus

JavaScript

Ontwikkelaar: Brendan Eich
Uitgebracht: 1995
JavaScript is een veelgebruikte scripttaal om webpagina's interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen. Naast HTML en CSS is JavaScript een van de kerntechnologieën van het wereldwijde web.

Javascript cursus

Ruby on Rails

Ontwikkelaar: David Heinemeier Hansson
Uitgebracht: 2005
Ruby on Rails, ook vaak RoR of eenvoudigweg Rails genoemd, is een opensource-webapplicatieframework, geschreven in Ruby. Het volgt in grote lijnen het model-view-controller-model. Het streeft naar eenvoud en staat het toe praktische applicaties te ontwikkelen met minder code en minder configuratie dan andere raamwerken.

RoR cursus